ALSO garantē

Also_garante_zime_transparentEiropas un Latvijas vadošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un mājas elektronikas vairumtirdzniecības un loģistikas uzņēmums ALSO Latvia ir ieviesis jaunu garantijas zīmi Latvijā – „ALSO garantē”.

„ALSO garantē” apliecina, ka prece ar šo garantijas zīmes uzlīmi ir:

    • ar drošu ražotāja izcelsmi;
    • ievesta un izplatīta mazumtirgotājiem Latvijā pēc godīgas
    • uzņēmējdarbības prakses priekšnosacījumiem – par preci ir nomaksātas visas likumā noteiktās nodevas un nodokļi;
    • atbilstoša Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.

„ALSO garantē” labās prakses principi

„ALSO garantē” zīme apliecina, ka iegādātai precei ir droša izcelsme, zināms ražotājs un skaidrs piegādes ceļš no ražotāja līdz pircējam.

Precēm ar „ALSO garantē” zīmi ir ražotāja garantija. Tas nodrošina patērētāju tiesību ievērošanu situācijās, ja IT&T mazumtirdzniecības vietas pēc preces iegādes ir bankrotējušas un nespēj pildīt likumā noteiktos pienākumus.

Preces ražotājs un/vai ALSO Latvia apņemas bez atlīdzības novērst preces neatbilstību garantijā norādītajā apjomā, gadījumā, ja pārdevējs ir bankrotējis un nespēj pildīt saistības.

Apliecinot godīgu uzņēmējdarbības praksi, par preci ir nomaksātas visas likumā noteiktās nodevas un nodokļi, tai skaitā – PVN, dabas resursu nodoklis, nesēja atlīdzības nodoklis un muitas nodevas.

ALSO Latvia ir noslēgusi līgumus ar ražotājiem par piegādāto preču apsaimniekošanu – savākšanu un reģenerāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par iepakojumu, elektroniskajiem un videi bīstamajiem atkritumiem.

ALSO Latvia aicina arī citus tirgotājus rīkoties saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, garantējot drošas izcelsmes IT&T preču un sadzīves elektronikas tirdzniecību Latvijā.