Internets Wi-Fi

PakalpojumsWi-Fi5Wi-Fi10Wi-Fi20
Cena8.00 Euro15.00 Euro22.00 Euro
Ātrums (Augšupielāde/Lejupielāde)5/2 Mbit/s10/5 Mbit/s20/10 Mbit/s
Pieslēguma maksa, līgums uz 24 mēneši35.00 euro 35.00 euro35.00 euro
Pieslēguma maksa, beztermiņa līgums100.00 euro100.00 euro100.00 euro
Pieteikumu formaPieteiktiesPieteiktiesPieteikties
  • Pakalpojums ir pieejams, ja ir tehniskās ierīkošanas iespējas.
  • Pakalpojuma minimālais lietošanas laiks ir 30 dienas.
  • Pakalpojumu var mainīt ne biežāk kā vienu reizi 30 dienās.
  • Minimālais garantētais ātrums 1/3 no maksimālā jūsu ātruma.
  • Līguma paraugs
  • Visas cenas ir norādītas ar PVN.